loader
Allah Kardeş Olun Dedi Ya ! Allah Kardeş Olun Dedi Ya !


Muhakkak mü'minler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. (Hucurat, 10)

Muhakkak mü'minler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. (Hucurat, 10)

İslam milletinin temelleri kardeşlik üzerine kurulmuştur. Çünkü kardeşliğin olmadığı bir toplumda ihtilaf vardır, çekişme vardır ve kargaşa vardır. Bundan dolayı  Allah (c.c) farklı ayetlerle bu kardeşliği gerekliliğini deklare etmiş ve Hz. Muhammed (s.a.a) eliyle bunu vücuda getirmiştir. İslam dininin ilk tecellisiyle beraber iman edenler arasında kardeşlik bağları kurulmuş, sevgi ve saygı çerçevesi genişletilmiş ve ashab arasında Allah rızasına dayanan bir sevgi ve muhabbet pekiştirilmiştir. Çünkü İslam dini kardeşliği, birlik olmayı, birbirine kenetlenmeyi, iman edenlerin arasını düzeltmeyi emrediyor ve tefrikadan men ediyordu. Vahdeti emrediyor nifaktan men ediyordu. Çünkü vahdet güç, şefkat ve muhabbeti nifak ise zayıflık ve zilleti vadediyordu.

 

İnsanların arasını düzeltecek, onların cahiliyye devrinden kalma düşmanlıklarını yok edecek, kin ve nefreti kaldıracak olan güç ilahi bir güçten başkası olamaz. Ne maddi imkanlar ne zenginlikler kalplerdeki bu muhabbeti pekiştirip insanların malıyla canıyla birbirine kenetlenmelerini sağlayamazdı.  Yıllarca aralarında kan davası sürmüş,  birbirlerine karşı kin gütmüş ve savaşmış olan aşiretleri bir araya getirip aralarında muhabbet ve sevgiyi inşa eden yine bu ilahi güç ten başka bir güç olamaz. Evs ve Hazrec kabilelerin yıllarca süren düşmanlıklarından sonra  iman nimetiyle nimetlendirilip birbirlerine muhabbetle bağlanmaları bunun en büyük örneğidir.    “Allah Onların gönüllerini birleştirmiştir. Yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın gene de onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah aralarını uzlaştırdı.. (Enfal / 63.)” Allah (c.c) ayeti kerime ile bunu açıkça beyan etmektedir.

 

İman kardeşliğini daha iyi idrak edebilmek için her türlü lüks ve zenginlik içerisindeyken, iman ettikten sonra hepsini elinin tersiyle iten Mus’ab bin Umeyr’in hayatı en güzel örneklerden biridir. Mus’ab Bin Umeyr’in Bedir’de esir alınan öz kardeşine muamelesi İslam kardeşliğinin mahiyetini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Mus’ab Bin Umeyr’in kardeşi Ebu Aziz Bin Umeyr, Bedir savaşında esir alınmıştı. Mus’ab, Ensar’dan bir sahabenin onu bağladığını görünce şöyle der: ”Onu sıkıca bağla, çünkü onun annesi çok zengindir. İstenilen fidyeyi verir.” Öz kardeşinin bu sözlerine çok şaşıran Ebu Aziz “Kardeşim olmana rağmen nasıl olur da bunu söyleyebilirsin” diyerek sitem eder. Bunun üzerine Mus’ab bin Umeyr şu muhteşem cevabı verir: ”Şu an sen benim kardeşim değilsin. Şu an benim kardeşim, şu senin ellerini bağlayandır’’. Ashabı kiram arasında böyle mükemmel bir iman kardeşliği tahsis edilmiş ve kardeşliği bozacak her türlü davranıştan kaçınmışlardır.

 

Kur’an-ı Kerim’in en fazla üzerinde durduğu konulardan biri kardeşlik ve vahdet konusudur. Çünkü kardeşlik ortamının olmadığı toplumlar  zayıf  ve güçsüz; Birbirlerine karşı kardeşlikle, sevgiyle ve muhabbetle bağlı Müslümanların oluşturduğu bir  toplum ise  kendi içinde sağlam temellere oturtulmuş ve küfre  karşı da dik durabilen bir toplumdur. Yani birbirlerine Allah rızası nazarıyla bakan ve birbirlerine karşı olan davranışları bu hal üzere şekillenen Müslümanlar kendi içinde huzurlu, küfre  karşı ise güçlü ve tavizsiz olacaklardır.  “O’nunla   (Resulullah ) beraber bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler..( Feth / 24)”  ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi birbirlerine merhametle yaklaşan müslümanlar Küfrün her türlü hile ve oyunlarını hep beraber bozacak bütün zorluklara hep beraber  göğüs gereceklerdir. Bu konuda Asrı Saadet bize en büyük örnek ve yol göstericidir. Mekke’den hicret eden Muhacirler ile Onları  Medine’de ağırlayan Ensar’ın kardeşliği bizim için en büyük örneklerden birini teşkil etmektedir. Ensar’dan olanlar mallarını evlerini yiyeceklerini muhacirlerle paylaşmış beraber çalışıp beraber yemişlerdi. Din ve iman kardeşliğinin en büyük örneğini sergilemiş ve O dönemde Arabistan da ki en muazzam güç haline gelmişlerdi.

 

Allah(cc) ın irade ettiği Tevhidi yaşayacak ve tebliğ edecek islam toplumu işte tam da böyle Müslümanların birbirine kenetlenmiş  olduğu bir toplumdur.  Şeytan ve temsilcisi olan küfür milletinin de en fazla korktuğu ve istemediği yine bu topluluktur. Bundan dolayıdır ki beyinlerini sürekli Müslümanların içine fitne ve tefrika sokmakla meşgul edip her türlü hile ve oyuna başvurmuşlar ve başvuruyorlar. Müslümanların bir araya gelerek bir güç haline gelmelerini önlemek için milyon dolarlarını gözden çıkararak fitne kampanyaları düzenliyor, çeşitli sapkın grupları destekleyerek Müslümanların aralarını açmaya çalışıyor. Aralarına tefrika  sokamadıkları  Müslümanları da ya hükümetler ya da mürted örgütler eliyle zulme maruz bırakıp katliamlardan geçiriyorlar.  

 

Günümüz islam  coğrafyasının ve Müslüman toplumların mezhep mezhep , ırk ırk, cemaat  cemaat  bölünmesinin ardında yatan gerçek tam da budur işte. Kardeşliğin ve vahdetin olmadığı, ırkçılığın ve mezhep ayrımcılığının revaçta olduğu, cemaatçiliklerin öne çıktığı ve İslam ülkelerinin başlarındaki satılmış hükümetlerin batılı patronlarıyla el ele halkı sömürdüğü  bu İslam  coğrafyası  Tam da küfrün istediği İslam toplumu değil midir? Bu gün rahatça İslam topraklarının işgal edilmesi, yer altı ve yerüstü zenginliklerinin sömürülmesi, ve batının ahlaksız kültürünün Müslümanlara dayatılması  hep bu vahdetin kaybedilişinden dolayı değil midir?  Anaların, Bacıların feryatları arşı titretirken, Ebu Gureyblerde müminlerin feryadı arşa değerken , Müslümanların bütün bunlara kayıtsız kalması bu kardeşliğin kaybedilişinden dolayı değil midir? Bir bölgede Müslümanlar katledilirken diğer bölgedeki  Müslümanların pervasızlığı ve normal bir şekilde hayatlarına devam etmesi;  Mürted örgütlerin Müslüman kardeşine satırlarla saldırıp katlettiğini gördüğü halde susma gafletinde olmasının sebebi kardeşlik ve sevginin inşa edilmemesi değil midir? Her gün medyada Müslümanlara atılan küfür icadı iftiralara kanmak en büyük gaflet değil midir?

 

Evet  bütün bunlar Şeytanın Müslümanların içine soktuğu nifağın meyveleridir. Çünkü  Şeytan ve küfür milleti çok iyi biliyor ki,  Müslümanlar kardeşlik bağını kurup birbirlerine kenetlenirlerse ne İsrail kalır ne de istedikleri gibi İslam beldelerini işgal edip , Müslümanları katledip, zenginliklerini sömürebilirler. Bu gün Müslümanların içine sokulan mezhepçilikleri, cemaatçilikleri, ırkçılıkları ve mürted örgütleri destekleyip bu uğurda  milyon dolarlar harcamalarının sebebi budur. Çünkü  Onların memleketlerinde huzur ve zenginlikle oturabilmesi için Müslümanların bir birileriyle çekişmesi, birbirlerini katletmesi, aralarındaki mezhepsel ihtilaflar sebebiyle birbirlerine düşmanlık etmeleri gerekiyor.

 

 “Allah’a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz.” (Enfal, 47)

 

“Hep birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölük bölük olmayın” (Ali imran, 103)

 

Bütün bu ihtilaflar  Allah(c.c) ın ayetlerinin terk edilmesi sonucunda Bu nifağın kök salması sebebiyledir ki her gün bir başka İslam beldesi işgal ediliyor, sömürülüyor, Müslümanların dinine, zenginliklerine ve hatta  namusuna el uzatılıyor. Toplu katliamlar yaşatılıyor. Sırf Müslümanların gafletten uyanmaması için alimler ya hapsedilip ya katlediliyorlar. Evleri füzelerin hedefi haline getiriliyor.  İslam peygamberine dil uzatılıp hakaretler ediliyor. Sırf Allah’ın dinini yaşıyor diye Müslümanlar çatılardan atılıyor yakılıyor ve bedenleri paramparça ediliyor. Ama bütün bunlara rağmen  çok az bir grup Müslümandan başka kimsenin sesi çıkmıyorsa; İşte bütün bunların sebebi, asıl kardeşliğin mayasını idrak eden Ashabı kiramın yaşadığı kardeşlik ruhunun terk edilmesidir ki bütün gaflet bundan kaynaklanmaktadır.

 

Allah Kardeş olun dedi YA ! Emret Rabbim! Dediğimiz zaman, Ancak  Allah için sevip Allah için nefret ettiğimiz zaman bu kardeşlik ve vahdet ruhuna ulaşabilecek ve gerçek kardeşliğin mayasını idrak edebileceğiz.

 

Allah'a emanet olun. 

Kategori: Makale
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-
sanalbasin.com üyesidir