loader

Eğitim üzerine notlar - 1

 

Eğitim köken olarak “eğmek” fiilinden türemiş olup cumhuriyet döneminde dilimize girmiştir. Sözlük olarak; Eğitmek, yön vermek, bir şekle ve kalıba koymak manalarına gelmektedir.

 

Akademik manada; Kişinin istendik yönde davranışlar göstermesi, toplumla iç içe girip bütünleşme sürecidir. Eğitim, doğumla başlayıp ölümle biten bir süreçtir. Bu süreci “fenotip” diye tabir edilen çevrenin birey üzerindeki etkileri belirlemektedir. Bireyin; çocukluk-gençlik-gelişim-olgunlaşma-yaşlılık gibi dönemleri mevcuttur. Bu dönemler üzerinde; anne ve baba, kültür, inanç, okuldaki öğrenim ve öğretim ve çevresel akranlar etkilidir. Okullarda öğrenim ve öğretim olarak tabir edilen “eğitim”, bireyin çocukluk devresinden olgunlaşma evresine kadar olan süreci etkileyen en önemli faktördür. Bu süreç bireyin kendini tanıması, çevresini tanıması, imkan ve olanakların farkına varıp bunları düzenleme ve değerlendirme sürecidir. Eğitim sistemi ile birey kendini tanımlar tamamlar ve kişisel gelişimini en üst seviyeye çıkarıp “kendini gerçekleştirme” sürecini tamamlamış olur. Eğitim dairesinde birey toplumla bütünleşip ahlaki olarak bütün vatandaşlık görevlerini yerine getirir. Sorumluluk ve vazifelerinin bilincini kavrar ve en iyi şekilde bunları Anlama-Kavrama-Uygulama-Analiz-Sentez aşamalarından geçirterek düzenler ve disiplin haline getirir.

 

Eğitim süreç; kişinin İktisadi, Siyasi ve Sosyal hayatını düzenleyip tanzim eder. İnsan-insan ilişkisini ve insan-eşya ilişkisini maddi ve manevi unsurları üzerine inşa eder.

 

Bireyin sosyal hayatta; bireysel, ailesel ve toplumsal vazifesinin kişiye aşamalı bir şekilde öğretir. İnsan olgusunu zihinsel süreçlerle uyumlu hale getirir. Böylece insanın değerli, özel ve muntazam bir varlık olduğunu idrak etmesini sağlar. İnsanın ana merkezde olduğu “ben” yerini “biz” sözcüğünün aldığı bir sosyal hayat ortaya çıkar. Siyasi olarak var olan bütün yasal ve kanunsal düzenlemeleri “insan” merkezli yapar. İnsanların hak ve hürriyetleri güvence altına alınmış olur. İktisadi olarak birey eşyayı tanzim ve tezyin ederken otuizm, pragmatizm ve bencillik gibi duyguların yerine eşyanın manevi unsurlarla dizayn edildiği aldatma ve yanıltmanın olmadığı bir ekonomi modeli ortaya çıkar.

 

Rakip yerine olumlu rekabet

Hırs yerine paylaşmak

İd yerine süper ego gibi duygular hakim olur.

 

Kısacası eğitim insanın bütün dinamiklerini, bütün yaşamını etkileyen “Özne”dir. Bu nedenle bir toplumun, bir milletin eğitim sistemini hafife almamak gerekir. Eğitime yapılan masrafları çok görüp, çocuklarını ve böylece geleceğini cehalete sürükleyenler acaba cehaletin bedelini hesaplamışlar mıdır?

 

Şu ana kadar ifade edip dile getirdiklerim olması gereken eğitim sistemidir. Milletin inançsal-ahlaksal-kültürel yapısıyla uyuşan, nesli inşa ve ihya eden eğitim modelinden bahsettim. Bunun tam tersi olan eğitim sistemleri toplumu ihya yerini İMHA eder. Ortaya eğitimli olduklarını iddia eden diplomalı cahiller sürüsü ortaya çıkar.

 

 

İnşallah bir sonraki yazımda eğitimin tarihsel süreçlerinden bahsederek günümüze kadar olan eğitim sistemleri üzerinde duracağım.

foto
Yazar:
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
Advert
sanalbasin.com üyesidir