loader

Bu Karanlık Süreçte Neden AKP?

 

1 Kasımda millet olarak tekrar sandığa gidiyoruz. Her bir oyun bu ülkenin istikrarı ve geleceği için, sevinç çığlıklarının Tel Aviv' den değil de Gazze ve İslam coğrafyasında yükselmesi için önemli olduğunu unutmamak lazım.

7  Hazirandan önce ve sonrasında - içerden ve dışarıdan - yapılan kirli ittifakların Hak ile batılın mücadelesi olduğunu hepimiz şahit olduk. Tek dertleri Müslümanlıkla yoğrulmuş milleti tamamen İslam’dan koparmak, ezansız bırakmak darbe dönemlerinde yaşanan zulümlere, işkencelere bir daha ayni zihniyet ve aynı senaryolarla adeta bataklığın içine sürüklemeye kendilerine amaç edinmişler.

Zulüm, insanlığın var olduğu günden bu yana hep olmuştur. Bu zulümlerden en çok Müslüman halklar maruz kalmıştır/ kalıyorlar. İslam coğrafyalarında yaşananları her gün medyadan, oradan, buradan görüyoruz.

Zalimlerin despot yöneticiliğinden  bahsetmeye kalkarsak uzar gider. Söz konusu anlatmaya çalıştığım "seçim" olunca Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar yaşananlara değineceğim. 

Türk’üyle, Kürt’üyle ve Arap’ıyla... Kardeş olan bu millet cumhuriyetin kurucuları tarafından ve o dönemin ilk partisi olan CHP tarafından laiklik adı altında, laikliğin önündeki engelleri (!) kaldırmak için İslami ve İslami değerleri karşılarına alıp yok etmeye çalıştılar. Laiklik adı altında asıl hedefin İslam ve Müslümanlar olduğunu yapılan inkılaplar ve idamlarla biliyoruz. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu bu dindar halkın karşısına geçip her ne kadar kendini cici göstermeye çalışsa da bu millet yapılanları unutmadı ve unutmayacak. Çünkü genel başkan olduğu parti, kurulduğu günden günümüze kadar yapılan haksızlıkların, zulümlerin  ve darbelerin baş aktörüdür. Yani o dönem zihniyet neyse, bu dönemde aynı zerre kadar değişim yok.

Kurulduğu ilk yıllara baktığımız zaman, kurucusu tarafından şu acı ifadelerle karşılaşıyoruz: "Bizim devlet idaresindeki ana programımız CHP programıdır. Bunun kapsadığı prensipler idaresinde, siyasette bizi aydınlatıcı ana hedeflerdir. Fakat bu prensipleri gökten inildiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır biz ilhamımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz." Bir başka konuşmasında ise; "Arapoğlunun yavelerini türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece okutturacağım ta ki budalalık edip aldanmakta devam etmediler." Bu zihniyet  40'larda, 50'lerde 80'lerde, 90'larda ve günümüzde de aynı şekilde sinsi politikalarla devam ettiğini görmekteyiz. İşte Şeyh Said'in ve Said'i Nursi'nin mücadelesi bu kirli zihniyete karşı bir kıyam olarak davalarına sadık olmuşlar. 

Günümüzde ise, hedefte AKP ve Erdoğan var. A. Menderes'e, T. Özal'la ve N.Erbakan'a karşı yapılan fitne savaşlarını şimdide Erdogan'a karşı yapıyorlar. Aslında bu kirli ittifak senaryoları belli şahıslar üzerinden İslam’a ve ümmete karşı tamamen yapılan  bir saldırıdır. 

Hdp'de aynı şekilde dindar Kürt halkı üzerinden aynı çizgide yol alıyor. Umulur ki Kürt kardeşlerim Pkk' ve hdp'nin yaptığı katliamları vicdan süzgecinden geçirip sandıkta en iyi cevabı verirler. Kendilerini Kürtlerin yegane temsilcisi olarak gören leninist yapı, her geçen gün daha da kinlerini kusarak İslama ve Peygamberimize  karşı saldırılar sergiliyorlar. Diyarbakır halkı, bu saldırıya ve ihanete tavrını koyduğu gibi inşallah sandığa da yansıtırlar. 

İslam coğrafyasının son kalesi olan Türkiye'yi, dünyadaki tüm şer odakları ve içerdeki şer odakları ile birleşerek bu mazlum halkı da kaosun içine almaktır tek hedefleri. Onun için 2 Kasımda sevinen ümmet coğrafyası olsun. Hayrettin Karaman'in deyimiyle: “Peki hiç mi Akp'nin  günahı ve kusuru yok?

Beşer olur da günahı, kusuru olmaz mı!

Bizim vazifemiz bunlara göz yummamak, asgariye indirmek için gayret etmek, ama bir kısım günahkârların istismarına da pabuç bırakmamak, onların kötü emellerine destek vermemektir." Amacımız bu.

Said'i Nursi'nin oy kullanmak ilgi hayatındaki bir kesiti sizlerle paylaşmak istiyorum. Olay şöyle: "Yıl 1957. Demokrat Partinin iktidardaki yedinci yılı. 1950, 54 seçimlerinden sonra erken seçim yapılıyor. Bu seçim Demokratların iktidardaki kalacağı üç yılın öncesindeki son seçimdir. Bediüzzaman Hazretleri Isparta’da ikamet etmektedir. Hastadır ve yürüyecek hali yok gibidir. 
Talebesi Zübeyir’e “Git, sandığı buraya getirsinler. Oy kullanacağım” der. 
Zübeyir hemen gider, ama aldığı cevap olumlu değildir. 
“Üstadım, sandık kurulu kanunen sandığı yerinden kaldırmayacağını söyledi.” 
Bediüzzaman hasta olmasına rağmen yerinden kalkar. 
Talebelerine, “Benim oyum mühimdir. Sandık gelmezse biz oraya gideriz” diye emir buyurur. 
Sandık kurulunun önüne gelirler. Kendisine uzatılan oy pusulasını ve mührü alır. Talebeleri yanında ve sandık kurulu heyeti önünde, “Ben Demokratlara atacağım. Demokratların yeri neresi, gösterin” diye pusulayı masanın üzerine koyar. Sandık kurulundan bir üye “İşte burası Üstadım” der. 
Bediüzzaman Hazretleri de “Bismillah” diyerek mührü Demokratların hanesine basar. Bu hadise orada bulunan herkesin gözü önünde, talebelerinin ve sandık kurulunun şahitliğinde olmuştur. Şeksiz, şüphesiz, hiçbir yoruma meydan vermeden, açık ve net bir şekilde Bediüzzaman, Demokratların o zamanki temsilcisi Demokrat Parti’ye oy vermiştir. Tercih hürriyetini bu yönde kullanmıştır.
Bediüzzaman niçin Demokratlara destek vermiş? Demokrat Parti, ideoloji ekseninden siyaset yapmayan, siyaseti vatan ve millete hizmet aracı olarak kullanan bir düşünceye  sahiptir. Demokratlar CHP’ye karşıdır. Din ve vicdan hürriyetinin kamil manada kullanılması için gayret ve çaba içindedirler, milleti efendi yapmanın yollarını aramaktadırlar. İşte kısaca saydığımız bu özellikleri sebebiyle Bediüzzaman Hazretlerinin siyasî fikirleri ile tam olarak örtüşmese de, en yakın siyasî teşkilât Demokratlardır. Bu sebeple Demokratları desteklemiş Bediüzzaman. 

Günümüzde de AKP bu misyonu izlemektedir. Diğer ırkçı ve laik partilerin yanında ümmet ve milletimiz için en hayırlısı açık açık ifade etmek gerekirse, Akp'dir.

 

Selam ve dua ile...

foto
Yazar: Abdullah Sevinç
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
Advert
sanalbasin.com üyesidir